Vintern är en årstid då isolerade fönster gör extra stor nytta

Upp till 35% av värmen i huset kan läcka ut men dåligt isolerade fönster, Vi hjälper dig om varför och vad som går att göra åt det.
Far och son tittar ut genom nya fönster
Pappa håller litet barn medan han dricker kaffe hemma, vid fönstret

Upp till 35% av värmen i huset kan läcka ut men dåligt isolerade fönster, Vi hjälper dig om varför och vad som går att göra åt det.

Vintern är den absolut kallaste, mörkaste och den mest energislukande tiden på året. Tittar man tillbaka har elpriset alltid stigit under denna period, den senaste tiden med rekordhöga elpriser. Självklart vill man ha stora fina fönster för att släppa in dagsljuset men det är bra att se över vad som går att göra för att hålla nere uppvärmningskostnaden och behålla ljuset.

Ett vanligt värmeläckage är dåligt isolerade fönster, upp till 35% av husets värme kan läcka via gamla fönster som inte är tillräckligt isolerade. Genom att byta fönster till nya moderna fönster från Elme fönster kommer du få ett betydligt bättre inomhusklimat och bevarande av värmen i huset.

Era fonster kok Sunsafe https://sunsafe.se/vintern-ar-en-arstid-da-isolerade-fonster-gor-extra-stor-nytta/
Fönster i kök

Kalla golv kan vara en orsak av dåliga fönster

Om du har kalla golv hemma kan det bero på dåliga fönster. Det kallas för kallras. Det inre glaset på fönstret blir kallt på grund av dålig isoleringsförmåga och leder till att luften närmast rutan kyls ner och faller mot golvet. Ovanifrån kommer ny luft och ersätter den kalla luften som sjunkit och du har fått en rörelse som bidrar både till ett kallt golv och ett otrevligt drag genom rummet.

Energi fönster gör stor skillnad

Att byta ut gamla och dåligt isolerade fönster kan göra stor skillnad gällande din uppvärmningskostnad men också ditt inomhusklimat. Att dessutom ersätta dina gamla fönster med några av Elmes energifönster med god isoleringsförmåga gör skillnaden ännu större. Det är en investering som lönar sig i längden.

Kolla på u-värdet när du ska byta fönster

U-värde är ett mått på ett fönstrets isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar vid en viss temperatur. Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga har fönstret. Att välja energifönster med lågt U-värde är med andra ord klokt om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat. Alla våra fönster är av högsta kvalitet och har mycket goda U-värden.

En investering i nya fönster har många fördelar för ditt hem

Att byta fönster är en stor investering, men det ger dig också mycket:

  • Lägre energikostnader – Alla våra fönster släpper ut väldigt lite värme vilket gör att behovet av uppvärmning minskar.
  • Ökar värdet på huset – Nya fönster är en bra investering som höjer värdet på ditt hus.
  • Behagligare inomhusklimat – Inomhusklimatet blir allt viktigare när det gäller vår hälsa och välbefinnande. Nya fönster med bättre isolering ger dig dessutom en tystare inomhusmiljö.
  • Bättre funktionalitet – Nya fönster ger dig flera nya och bättre funktioner som kan underlätta din vardag.
  • Lyfter husets karaktär – Fönster utgör en stor del av husets utseende och karaktär. Nya fönster kan därför förstärka både husets stil och arkitektur.

Senaste nyheter