Trygga köp

Finansering

I samarbete med Wasa Kredit kan vi på Sunsafe erbjuda de bästa finanserings-alternativen som finns på marknaden. Kontakta oss  så berättar vi mer och hjälper dig med ansökningshandlingar.
Hestra Lamellgardin 121 900x600 1 Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/
WISNIOWSKI Creo 004 900x600 2 Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/

Fakturering och ROT-avdrag

Flera av våra tjänster omfattas av ROT-avdrag i anslutning till monteringsarbete av våra produkter. För att veta om den tjänst du ska köpa omfattas av ROT-avdrag kontakta oss. I de fall ROT-avdrag kan göras inkluderar vi alltid detta i den offert du får från oss. Huruvida våra tjänster omfattas av ROT-avdrag bestäms i grunden i enligt med Skatteverkets regler. För mer information om ROT-avdrag och vem som har rätt till detta kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida. Fakturering sker alltid vid större arbeten och i anslutning till att utfört arbete färdigställts. Betalningsvillkoret är i grunden alltid 10 dagar om vi ej överenskommit om annat.

Kundservice

Som kund kan det vara många frågor att ta ställning till vid köp av solskydd, dörrar, fönster eller garageportar. Vi erbjuder hembesök med professionell rådgivning innan vi lämnar en komplett offert.

Våra montörer är specialutbildade inom vårt sortiment, just för att du ska känna trygghet och kvalité med oss och våra produkter. Vi jobbar alltid med rimliga prisbilder och hög kvalitativa produkter.

Vi jobbar snabbt och med snabba leveranser och helhetslösningar. För montering av motoriserade markiser, exempelvis, behöver vårt arbete inte fördröjas av att du behöver anlita en elektriker separat utan vi löser helheten åt dig. Vi jobbar så kring alla våra tjänster vi erbjuder. Mot den bakgrunden har vi skapat Sunsafe

Vi informerar dig tydligt genom hela vägen och är en pålitlig leverantör. Vi är också med dig och hjälper dig med råd kring finansiering och ger dig tydliga och pålitliga kostnadskalkyler. Det är också viktigt. Vi tror att den här helheten skapar förtroende för oss.

wizniowski entre dorr Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/

Vad är garanti?

Det är viktigt att känna till att allting inte omfattas av garanti. Garanti omfattar nästan alltid bara fel som varit på produkten från början sk. tillverkningsfel/ursprungsfel. Har du frågor kring garantier och vad som omfattas kontakta oss. Hos KO, Konsument ombudsmannen, kan du läsa mera om garantier. Läs mer här. Om felet uppkommit på grund av fel montering eller felaktigt utfört arbete kan garantin vara ogiltig och det blir då fråga om en reklamation. Läs mer om garanti och reklamation och skillnaden mellan dessa här. Vi tar generellt sett alltid fullt ansvar för det arbete vi utför och rättar till utan extra kostnad om något vi gjort blivit fel. Har vi åsamkat produkten skada genom felaktig montering ersätter vi naturligtvis kunden även med ny produkt. Har produkten gått sönder genom felaktig användning/handhavandefel utgår dock ingen ersättning varför det är mycket viktigt att du vet hur produkten ska hanteras och skötas efter att vi monterat den till dig.

I de fall det handlar om ett tillverkningsfel ersätter tillverkaren dig med en ny produkt efter utredning, dvs du har garanti. Vanligtvis omfattas inte det utförda arbetet för ny montering/demontering av samma garanti. Vi har tagit hänsyn till det och bjuder på arbetskostnaden i dessa sällsynta fall. Det är viktigt att du sparar kvitton och handlingar du får från oss.