Finansering

Önskar du hjälp med finansieringen? Via vårt samarbete med Wasa Kredit har du tillgång till ett av marknadens bästa finansieringsalternativ. Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med ansökningshandlingarna.

Hestra Lamellgardin 121 900x600 1 Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/
WISNIOWSKI Creo 004 900x600 2 Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/

ROT-avdrag

Flera av våra tjänster berättigar till ROT-avdrag. Kontakta oss så får du veta vilka tjänster det är. När du har rätt till ROT, inkluderas avdraget i offerten. På skatteverket.se finns mer information om regler om ROT-avdrag.

Garanti

Garanti kan normalt endast åberopas om det var fel på produkten från första början. I de fall tillverkningsfel konstateras, får du en ny produkt. Ska produkten även monteras är vår policy att bjuda på arbetskostnaden även om den normalt inte inkluderas i garantin.

Om ett fel uppstått på grund av bristfällig montering eller felaktigt utfört arbete, är det normalt inte fråga om ett garantiärende utan om en reklamation. Hos konsumentverket.se kan du läsa mer om skillnaden mellan garanti och reklamation.

Vi tar samtidigt fullt ansvar för allt arbete vi utför och har vi gjort något fel, åtgärdar vi det utan kostnad. Har vi gjort en felaktig montering och på så sätt skadat produkten, får du en ny produkt. Har produkten gått sönder på grund av att kunden hanterat den felaktigt, utgår ingen ersättning. Var därför noga med att ta reda på hur produkten hanteras och underhålls.

Vill du veta mer om garantier, tveka inte att kontakta oss.
OBS Garanti kan endast åberopas tillsammans med kvitto. Se därför till att spara det.

wizniowski entre dorr Sunsafe https://sunsafe.se/sa-har-gar-det-till/trygga-kop/

Kundservice

Det kan vara mycket att ta ställning till vid köp av dörrar, fönster, solskydd och garageportar. Vi erbjuder därför hembesök med kvalificerad rådgivning innan vi lämnar den kompletta offerten med högkvalitativa produkter till rimliga priser.

Om du väljer att beställa lovar vi transparens och tydlig information längs hela kundresan. Våra medarbetare och montörer ser till att du får allt från snabba leveranser till effektiv montering och finjustering. Elektriker eller annan expertis behöver du inte anlita. Din helhetsleverantör Sunsafe, lovar att sköta allt.

Betalningsvillkor

Då vi strävar efter en kundservice av högsta kvalitet, önskar vi i gengäld att fakturor betalas i tid. Fakturan går ut så snart arbetet är slutfört och betalning ska ske inom tio dagar om vi inte kommer överens om annat.