Identifiera och kontrollera energifönster i ditt hem

Upptäck hur du kan identifiera och kontrollera energifönster i ditt hem för att förbättra energieffektiviteten och komforten. Lär dig hur du räknar glasrutor, upptäcker energiglas och testar tätheten hos dina fönster. Följ dessa enkla steg för att avgöra om det är dags att uppgradera dina befintliga fönster till energifönster och investera i en mer hållbar framtid.
äldreman tittar ut genom energifönster
äldreman tittar ut genom energifönster

Vad är ett energifönster?

Energifönster är fönster som ökar energieffektiviteten i ett hem genom att minska värmeförlust och hindra kyla från att tränga in. De har flera glasrutor och innehåller minst ett energiglas som förbättrar isoleringen.

Steg för att undersöka dina fönster

Följ dessa steg för att avgöra om dina fönster är energifönster och om de är täta:

  1. Räkna glasrutorna Använd en tändare eller ett ljus för att räkna reflektionerna av lågan. Antalet reflektioner indikerar hur många glasrutor som finns i fönstret. Tre eller sex lågor innebär ett 3-glasfönster, medan två eller fyra lågor betyder ett 2-glasfönster.
  2. Kontrollera energiglas Titta på färgen på reflektionerna. Gula reflektioner är vanliga fönsterglas, men en röd låga indikerar energiglas.
  3. Avgör om fönstret är energieffektivt Om ditt fönster har tre glasrutor och minst en är energiglas, har du ett energifönster som hjälper till att behålla värmen inne.
Rött ljus reflekteras i 3glas energifönster
Rött ljus reflekteras i 3glas energifönster

Kontrollera tätheten hos dina fönster

Utför dessa kontroller för att säkerställa att dina fönster är täta:

  1. Undersök montaget För handen runt fönstret på insidan på en kylig dag för att känna efter kalla partier. Kyla tyder på otäthet och bör åtgärdas.
  2. Testa tätningslisterna Kläm fast ett kvitto i fönsteröppningen, stäng fönstret och dra loss kvittot. Om kvittot lätt dras ut är det dags att byta tätningslisterna.

Åtgärder för otäta fönster

Om dina fönster inte håller måttet och behöver bytas ut, kontakta Sunsafe för kostnadsfri prisinformation om energifönster.

Om dina fönster inte är energieffektiva eller täta kan det leda till ökade uppvärmningskostnader och en större klimatpåverkan. Energieffektiva fönster bidrar till att hålla ditt hem varmt på vintern och svalt på sommaren. När du har identifierat om dina fönster är energifönster och om de är täta kan du vidta åtgärder för att förbättra ditt hem.

Att uppgradera till energifönster kan innebära en initial investering, men över tid kommer besparingarna på uppvärmnings- och kylkostnader att kompensera för kostnaderna.

Fördelar med energifönster

Energifönster har flera fördelar som gör dem till ett smart val för ditt hem:

1. Energibesparing

Energifönster förbättrar energieffektiviteten i ditt hem genom att minska värmeförlusten och hindra kyla från att tränga in. Detta resulterar i lägre uppvärmnings- och kylkostnader samt en minskad klimatpåverkan.

2. Komfort

Energieffektiva fönster bidrar till en jämnare inomhustemperatur, vilket gör ditt hem mer bekvämt året runt. Dessutom minskar de kalla drag som kan uppstå med dåligt isolerade fönster.

3. Ljudisolering

Flera glasrutor och energiglas i energifönster hjälper också till att dämpa ljud utifrån, vilket gör ditt hem tystare och mer avkopplande.

Välja rätt energifönster

När du väljer att uppgradera dina fönster till energifönster finns det några saker att tänka på:

  1. U-värdet mäter hur effektivt ett fönster isolerar. Ju lägre U-värde, desto bättre är fönstrets isolering. Jämför U-värden när du väljer energifönster för att säkerställa att du får bästa möjliga isolering.
  2. Glas- och rammaterial spelar en viktig roll för fönstrets energieffektivitet. PVC, trä och aluminium är vanliga material, var och en med sina fördelar och nackdelar. Ta reda på vilket material som passar bäst för ditt hem och dina behov.
  3. En korrekt installation är avgörande för att uppnå bästa möjliga energieffektivitet. Anlita en professionell installatör för att säkerställa att dina energifönster installeras korrekt och tätt.

Att investera i energifönster är en smart lösning för att förbättra ditt hems energieffektivitet, komfort och värde. Genom att följa de enkla stegen för att identifiera och kontrollera dina fönster kan du ta reda på om det är dags att uppgradera till energifönster och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid.

    Senaste nyheter