Energibesparing med Nya Fönster: Använd Boverkets Bidrag

Är du ägare till ett småhus som värms upp med el eller gas? Nu har du möjlighet att ansöka om ett bidrag från Boverket för energieffektivisering, och vi hjälper dig att förstå hur du kan dra fördel av det.
Sunsafe-kund-referenser-53-fönsterbyte
Sunsafe-kund-referenser-53-fönsterbyte

Bidraget för Energieffektivisering – Vad, När och Hur

Från den 3 juli 2023 kan ägare av småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan sökas för åtgärder som materialkostnader för att installera en värmepump, ansluta till fjärrvärme, eller förbättra klimatskärmen, exempelvis genom att byta ut gamla fönster och dörrar.

Vem Kan Ansöka om Bidraget?

Om du äger och stadigvarande bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan du ansöka om detta bidrag. Dessutom ska huset ha ett ”värdeår” från före 1990. Viktigt att notera är att du först ska ha sökt bidrag för förbättringar i värmesystemet innan du kan söka bidrag för åtgärder på klimatskärmen.

Hur Används Bidraget för att Byta Fönster och Dörrar?

Du kan få upp till 50 % av kostnaderna för bidragsberättigade åtgärder, med ett tak på 60.000 kr per småhus. Dessa kostnader delas upp i två delar: 30.000 kr för förbättringar av värmesystemet och 30.000 kr för byte av fönster och dörrar.

Vad Inkluderar Bidraget?

Bidraget täcker materialkostnaderna för att byta till fönster och dörrar med ett bättre U-värde. Observera att arbetskostnaden inte ingår i detta bidrag, men du kan ansöka om ROT-avdrag för dessa kostnader.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är experter på fönster och dörrar och kan ge dig råd om vilka produkter som passar ditt hus och dina behov bäst, samtidigt som de kvalificerar sig för energieffektiviseringsbidraget.

Intresserad av att lära dig mer om hur du kan dra nytta av Boverkets bidrag? Klicka här för att Kontakta oss på SunSafe. Vi hjälper dig att göra rätt val för ditt hus och din energieffektivisering.

Senaste nyheter

Wisniowski alu banner
Upptäck Wisniowski Aluminiumstaket hos SunSafe

Välkommen till SunSafe, din pålitliga leverantör av Wisniowskis högkvalitativa aluminiumstaket och grindar. Upptäck fördelarna med att välja aluminiumstaket från Wisniowski – en kombination av modern